Nastavení cookies
 

CAE Femap - Výhodný měsíční pronájem

Femap
Femap je nezávislý na CAD systémech a může načítat geometrické data ze všech hlavních CAD systémů včetně CATIA v.4, Pro/Engineer, NX, Solid Edge,SolidWorks a AutoCAD.
Po importu lze připravit model pro analýzu pomocí geometrického lokátoru k vyhledání a zobrazení případných potenciálně problémových jevů (např. trhliny) a buď je zcela odstranit pomocí geometrických nástrojů, nebo je potlačit.
Femap také nabízí velké množství geometrických funkcí pro tvorbu a úpravu, takže lze provádět potřebné úpravy modelů s ohledem na budoucí řešení metodou konečných prvků.
Od modelování prutů, tvorby střednicových ploch a prostorových sítí z naimportované CAD geometrie a také z idealizované geometrie, Femap nám dává jedinečnou kontrolu a flexibilitu nad vytvořeným modelem s rozsáhlým spektrem typů materiálů, zatížení, typů analýz, vizualizací a postprocesingem.

Femap s NX Nastran
Femap s NX Nastran je balík produktů, ve kterém naleznete pokročilou funkčnost pre- a postprocesoru spojenou s výkonným řešičem NX Nastran.
Umožní konstruktérům hlubší úroveň analýzy funkcionality potřebnou k snadnému a efektivnímu nalezení řešení.
Je vhodný pro řešení lineární statiky, vlastních tvarů, vzpěru, ustálených a časových teplotních úloh, základních nelinearit, citlivostní návrh a optimalizace na neomezeně velkých modelech.

Femap s NX Nastran  + dynamic response analysis
Femap s NX Nastranem s dynamickou odezvou umožňuje řešit soustavy na vynucených vstupech (zatížení nebo posun), který se mění s časem nebo na frekvenci, jakož i na vypočtených vlastních hodnotách.
Dynamická odezva je přídavný modul k Femapu s NX Nastranem, který Vám kompletuje řešení nalezené v lineární statice a ve vlastních tvarech.

 
Femap měsíční pronájem - promotivní ceník licencí
Vyberte plán, který nejlépe splňuje Vaše potřeby
Femap
Femap
Zahrnuje samostatný pre- a postprocessor
1 licence / 1 měsíc
již od239EUR
Včetně DPH
Femap
Femap s NX Nastran
Zahrnuje Femap + řešič pro výpočet statiky, teplotních úloh, atd...
1 licence / 1 měsíc
již od318EUR
Včetně DPH
Femap
NX Nastran a dynamické odezvy
Časové a frekvenční odezvy, vlastní tvary...
1 licence / 1 měsíc
již od385EUR
Včetně DPH